Partneravtal

Printer / Kopiator

Capline hjälper dig som företagare att bli bättre på allt som har med dokument att göra.
I praktiken kan det handla om allt från att hitta bättre rutiner till att få rätt mjukvaror att jobba så bra som möjligt ihop med en viss storformatskrivare. Vi vet att små förändringar kan innebära stora förbättringar.

Print Services ger er rätt fokus

Många lägger mycket tid och fokus på hårdvara och infrastruktur. Vi hjälper dig höja blicken och säkerställa dessa behov genom övervakning, automatisk tonerhantering, proaktiv service, mm. Målet är att ni i slutändan ska kunna fokusera på verksamhetsnyttan.

Är Print Services bara för stora kunder?

Vi har många stora kunder. Men vi har även många kunder som är små- eller medelstora som vi har hjälpt. Print Services är till för dem som vill optimera sin utrustning, nytta och minska kostnader.

Vad är Print services?

Det är lätt att tro att det endast handlar om printfunktionen i ett företag, men Print Services är mer av ett verktyg där fokus ligger på säkerhet samt ett sätt att nå företagets miljömål.
Fyra ledord:

 • Trygghet
 • Anpassad efter dina behov
 • Betala bara för det du använder
 • Skalbarhet

Kan man välja att bara köpa print?

Javisst kan man det. Vi har hög kunskap i att matcha rätt hårdvarulösning för dina behov. Vi har bra och flexibla finansieringslösningar. Vår support och service har höga betyg från våra kunder.

Hur går ett projekt till?

 • Analys: Nuläges-, Behovs- och TCO-analys
 • Design: Design av ny lösning med ledning av analysen
 • Förändra: Strukturerat implementationsprojekt
 • Förvalta: Drift, förvaltning och uppföljning av utvalda nyckeltal
 • Förbättra: Ständigt förbättringsarbete tillsammans med Kund

Varför ska man välja Print Services?

Print Services fokuserar på verksamhetsnyttan vilket leder till att man får en snabbare avkastning på sin investering.
Fyra ledstjärnor:

 • Kontroll: Du får kostnadskontroll och en samlad bild
 • Anpassning: Utrustningen är anpassad till att möta dina faktiska behov över tiden
 • SPOC: Service och support via en dedikerad kontaktperson
 • TCO: Total kostnad sjunker med i genomsnitt 25-30% genom samordning

Minimera pappersslöseriet med Follow Me Print

 • Minimera pappersslöseriet med Follow Me Print. Det finns många skäl till att ta ett helhetsgrepp på utskriftsfunktionen hos ett företag. Miljöaspekten är ett skäl. Kostnadskontroll är en annan viktig anledning. Ett tredje argument är att skydda känsliga uppgifter från att hamna i fel händer.
 • Vi har mjukvarorna som krävs för att skräddarsy ett dokumenthanteringssystem utifrån varje organisations behov.  Istället för att skicka en utskrift direkt till en skrivare så skickas den till en server som håller kvar utskriften. Användaren identifierar sig vid någon av de skrivare som finns i din follow-me lösning med kod eller tagg/bricka och skriver ut dokumentet. Med Follow Me Print hämtar du dina utskrifter var och när du vill. Enkelt och säkert. Oavsett om användaren är på sitt eget kontor eller på andra sidan av världen, så kan de skriva ut säkert till alla anslutna skrivare i organisationen med våra mjukvarulösningar.
 • Forskningsstudier från Coopers & Lybrands gör gällande att digitala dokument endast kostar 25 % så mycket som traditionella fysiska, att lagra. Dessutom är möjligheterna betydande att göra stora besparingar, såväl tidsmässiga som ekonomiska vad gäller åtkomst och säkerhet.
 • De flesta har idag möjlighet till skanning på kontoret. Problemet med effektiv lagring av elektroniska dokument är ett annat; utan en väl genomarbetad dokumenthanteringslösning krävs det oftast handpåläggning efter att ett dokument gjorts elektroniskt. Med rätt lösning hamnar dokumentet istället på rätt plats omedelbart: lätt att hitta, men skyddat från obehöriga.
 • Med rätt lösning hamnar dokumentet istället på rätt plats omedelbart: lätt att hitta, men skyddat från obehöriga.