Partneravtal

IT-support - Supportavtal

Service och tillgänglighetsavtal

Den eller de dedikerade konsulter som ansvarar för er som kund är väl insatta i era rutiner. Capline riktar sig både till företag som saknar egen IT-avdelning och även till IT-avdelningar som vill komplettera sina resurser inom drift och underhåll. Capline anpassar avtalet helt efter era behov. Som bonus kan ni som avtalskund även få tillgång till extra resurser vid semestrar, sjukdom och oförutsedda händelser.

Vi har fyra modeller av serviceavtal som vi utgår ifrån, dessa använder vi som en bas när vi anpassar avtalet till kundens miljö.

24/7 IT-supportavtal

Tillgänglighetsavtal 08:00-17:00 måndag/fredag
Helhetsavtal 08:00-17:00 måndag/fredag
Helpdesk/Onsite avtal 08:00-17:00 måndag/fredag

Kontakta oss på
info@capline.se
Tel: 08-571 511 22